Cuộn Chít – Màng PE

Cuộn Chít – Màng PE quấn tay là màng bọc hàng hóa, đồ dùng khỏi bụi bẩn khi vận chuyển: máy móc, đồ nội thất,…Khổ phổ biến của cuộn chít là 25cm và 50 cm.

 

.
.
.
.